Landsverordening kleuteronderwijs AB 2000 no. 21

*************************

AB 2000 no. 21 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

*************************

====================================================================
Intitulé : MINISTERIËLE BESCHIKKING van 7 april 2000 houdende regels inzake de leeftijdsgrenzen voor kleuteronderwijs
Citeertitel: Landsverordening kleuteronderwijs
Vindplaats : AB 2000 no. 21
Wijzigingen: Geen

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Artikel 1
1. Bij aanvang van een schooljaar kunnen kleuters die vier jaar oud zijn, dan wel voor 1 oktober deze leeftijd zullen bereiken, worden toegelaten tot de school. 2. Kleuters worden, indien er plaats is, in de periode van 1 oktober tot en met 31 december tot de school toegelaten zodra zij de leeftijd van vier jaar bereiken.
Artikel 2
1. Kleuters verlaten de school aan het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van zes jaar bereiken. 2. In afwijking van het eerste lid kunnen kleuters die de leeftijd van zes jaar hebben bereikt, maar blijkens een onderzoek nog niet geschikt zijn voor het volgen van basisonderwijs, de school blijven bezoeken tot het einde van het schooljaar waarin zij de leeftijd van zeven jaar bereiken. 3. Het onderzoek, bedoeld in het tweede lid, vindt slechts plaats met toestemming van de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers van de kleuter.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio