Leynan Actual

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

13.03. Voortgezet onderwijs

Landsbesluit landsexamens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. AB 2002 no. 91
Landsbesluit MO-A en LO Theologie AB 1991 no. 49
Regeling schoolreglement openbaar voortgezet  AB 1992 no. 76
Landsbesluit e.t.a.o./l.h.n.o. AB 1995 no. 40
Landsbesluit dagscholen v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. AB 1999 no. 62
Regeling lengte schooljaar en maximum aantal vakantiedagen AB 1988 no. GT 13
Lham. tot instelling en regeling van het examen ter verkrijging van de akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs (Pos587) AB 1989 no. GT 8
Landsbesluit adviesprocedure voortgezet onderwijs AB 1989 no. GT 80
Landsbesluit lager technisch onderwijs AB 1989 no. GT 81
Landsbesluit opleiding en examens landmeetkundigen AB 1989 no. GT 82
Examenbesluit booglastechniek AB 1989 no. GT 92
Landsverordening voortgezet onderwijs AB 1989 no. GT 103
Landsbesluit opleiding en examens landmeetkundig opnemer-tekenaar AB 1990 no. GT 3
Landsbesluit eindexamens middelbaar technisch onderwijs AB 1990 no. GT 36
Landsbesluit eindexamens v.w.o., h.a.v.o., m.a.v.o. AB 1991 no. GT 35

 

13.04. Hoger onderwijs

Landsbesluit oprichting faculteit Hospitality and Tourism Management Studies Universiteit van Aruba AB 2007 no. 25
Landsbesluit instelling faculteit Arts and Science Universiteit van Aruba AB 2009 no. 82
Landsverordening Universiteit van Aruba AB 1988 no. 100 
Landsbesluit onderwijs en examens faculteit der rechtsgeleerdheid Universiteit van Aruba AB 1988 no. 101
Landsbesluit inschrijvings-, college- en examengeld Universiteit van Aruba AB 1988 no. 102
Landsbesluit oprichting, onderwijs en examens financieel-economische faculteit Universiteit van Aruba AB 1993 no. 48