Regeling gelijkstelling Nederlandse en Surinaamse akten AB 1989 no. GT 70

*************************

AB 1989 no. GT 70 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ==================================================================== 

Intitulé : Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 24, onderdeel a, van de Landsverordening basisonderwijs 

Citeertitel: Regeling gelijkstelling Nederlandse en Surinaamse akten 

Vindplaats : AB 1989 no. GT 70 

Wijzigingen: Geen 

DOWNLOAD PDF

====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

 

Artikel 1
Met de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, bedoeld in artikel 32, vierde lid, onderdeel a, van de Landsverordening voortgezet onderwijs, wordt gelijkgesteld: a. de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, behaald in Nederland; b. de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, behaald in Nederland; c. de akte van bekwaamheid als onderwijzer van de eerste rang, voor 1 januari 1962 behaald in Suriname; d. de akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer, voor 1 januari 1981 behaald in Suriname; e. de akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer, na 31 december 1961, doch voor 1 januari 1981, behaald in Suriname.
Artikel 2
Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling gelijkstelling Nederlandse en Surinaamse akten.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio