Regeling hoofdleidsters aanvangsklassen AB 1989 no. GT 71

*************************

AB 1989 no. GT 71 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : Ministeriële regeling ter uitvoering van artikel 25, vierde lid, van de Landsverordening basisonderwijs
Citeertitel: Regeling hoofdleidsters aanvangsklassen
Vindplaats : AB 1989 no. GT 71
Wijzigingen: Geen

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

 

Artikel 1
De bezitter van een akte van bekwaamheid als hoofdleidster, bedoeld in artikel 32, vierde lid, onderdeel c, van de Landsverordening voortgezet onderwijs, is bevoegd tot het geven van basisonderwijs in de eerste twee leerjaren, indien hij: a. ten minste drie jaren ervaring heeft in het kleuteronderwijs, en b. in het bezit is van een diploma van een applicatiecursus ter verkrijging van de bevoegdheid tot het geven van basisonderwijs in de eerste twee leerjaren, waarvan de eindexameneisen en de duur door de minister van Welzijn Zaken zijn vastgesteld.
Artikel 2
Deze ministeriële regeling kan worden aangehaald als Regeling hoofdleisters aanvangsklassen.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio