Regeling lengte schooljaar en maximum aantal vakantiedagen AB 1988 no. GT 13

*************************

AB 1988 no. GT 13 *CENTRAAL WETTENREGISTER* 10 januari 2014

************************* ====================================================================
Intitulé : Regeling lengte schooljaar en maximum aantal vakantiedagen
Citeertitel: Regeling lengte schooljaar en maximum aantal vakantiedagen
Vindplaats : AB 1988 no. GT 13
Wijzigingen: AB 2013 no. 72

DOWNLOAD PDF
====================================================================

Please enter desired keyword in box bellow and press enter/backspace

Artikel 1
Het schooljaar vangt aan op 1 augustus en eindigt op 31 juli van het daaropvolgend jaar.
Artikel 2
1. Het totaal aantal vakantiedagen bedraagt, met inbegrip van de feestdagen genoemd in het tweede lid, zestig schooldagen per jaar.
2. Geen school wordt gehouden op:
de nieuwjaarsdag;
de datum vallende na de gehouden Carnavalsoptocht;
de datum 18 maart;
de Goede Vrijdag;
de christelijke tweede Paasdag;
de hemelvaartsdag;
de dag waarop de verjaardag van de Koning officieel wordt gevierd;
de dag waarop de dag van de arbeid officieel wordt gevierd;
de eerste en tweede Kerstdag.
Artikel 3
Deze ministeriële regeling kan worden aangehaald als Regeling lengte schooljaar en maximum aantal vakantiedagen.

ahmed4334

Author: ahmed4334

my bio